بازی بلک جک

اصطلاحات بازی بلک جک

اصطلاحات بازی بلک جک
نوشته شده توسط admin
[ میانگین: 0]

در اینجا بهتر است با اصطلاحات بازی بلک جک آشنا شوید :

1_هیت :اصطلاح هیت برای زمانی است که کاربر از دیلر درخواست کارت دیگری را می کند .

2 _استند :اصطلاح استند زمانی به کار می رود که کاربر قصد نگه داشتن دست خود را دارد و اصطلاحا روی دست خود می خوابد .

3_دوبل دان : این اصطلاح برای زمانی به کار می رود که کاربر بانک یا شرطش را دو برابر افزایش می دهد .

4 _اسپلیت :هر زمان دو کارتی که کاربر می گیرد از یک جنس باشد مثلا دو کارت بی بی باشد ،از این اصطلاح می شود استفاده کرد . که برای ایجاد دو بانک مشابه و همزمان استفاده می شود . در واقع با دو کارتش به صورت جداگانه باز می کند .

5 _سورندر :هر زمان کاربر دست خوبی نداشته باشد ،می تواند با استفاده از اصطلاح سورندر از ادامه بازی انصراف دهد که در این شرایط نصف پول خود را از دست داده و بفیه آن باز گردانده می شود .

6 _اینشورنس :زمانی که دیلر یا پخش کننده کارت آس را برای خود رو کند کاربر می تواند روی بلک جک شدن یا بیست و یک شدن دیلر شرط بندی کند . در صورتی که دیلر بلک جک شود کاربر دو برابر رقم شرط بندی خود را برنده خواهد شد .

در انتهای این نکته قابل توجه است که شخص دیلر در بلک جک ، نمی تواند از مجمع کارت 17 به بالا بکشد . باید تا 16 به پایین به صورت اجباری کارت بکشد و امکان تصمیم گیری در مورد انتخاب یا عدم انتخاب کشیدن کارت را ندارد.

پیام بگذارید